Океанът на чувствата

leeneeann
Когато Океанът се изправи
и те стресне във съня,
ти по пътя си не спирай,
той го прави,
за да ти покаже любовта.

Когато Океанът те залее
и те направи вир-вода,
ти по пътя си не спирай,
той го прави,
за да ти покаже емоцията.

Когато Океанът се разстели
и останеш сам в самата му среда,
ти по пътя си не спирай,
той го прави,
за да ти покаже вечността.

Когато Океанът се отдръпне
и на две пред теб се раздели
ти по пътя си не спирай,
а напред през чувствата върви.

Мини поне веднъж през Океана,
напий се с чар и красота
и кажи едва тогава,
че истински живял си на света.